website templates

ІНВЕСТИЦІЇ

Супровід інвестиційних проектів «під ключ»

Порядок роботи із супроводу інвестиційного проекту:

• підготовка на підставі результатів оцінки проекту інвестиційного меморандуму і презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів;
• формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів);
• здійснення комплексу заходів щодо просування проекту;
• участь у презентаціях проекту і переговорах з інвестором.

Правовий супровід інвестиційних проектів «з нуля» (green field investments):

• вибір регіону з точки зору найбільш сприятливого інвестиційного клімату;
• аналіз місцевого законодавства і кроків з мінімізації майбутнього податкового тягаря;
• правова перевірка статусу обраного для розміщення інвестиційних об’єктів майданчика;
• підготовка проектів інвестиційних договорів;
• врегулювання корпоративних питань (створення юридичної особи, підготовка корпоративних документів, питання наймання персоналу тощо);
• правовий супровід придбання обраного майданчика (юридичне забезпечення угоди, участь у переговорах за умовами придбання майданчика);
• участь у підготовці передпроектної документації;
• реєстрація права власності на зведені споруди або об’єкти незавершеного будівництва;
• консультації з імпорту обладнання, у тому числі в якості внеску до статутного капіталу (правовий супровід процедури одержання пільг зі сплати мита і ПДВ);
• постінвестиційна юридична допомога (питання охорони навколишнього середовища, сертифікації продукції, врегулювання спорів, страхування, податкові питання, подальший юридичний супровід фінансово-господарської діяльності інвестора тощо);
• консультації на етапі будівництва.

Правовий супровід інвестиційних проектів в існуючі об’єкти (brown field investments):

• юридична експертиза правового статусу активів, що купуються, з метою виявлення ризиків, пов’язаних з їхнім придбанням: акції/частки компанії, об’єкти нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, права на результати інтелектуальної діяльності (товарний знак, патент тощо);
• юридична експертиза можливості зміни правового статусу наявного активу з точки зору подальшої реалізації задуму інвестора;
• правовий супровід придбання активу, включаючи підготовку проектів договорів, що укладаються, представництво інтересів у державних органах;
• прогнозування і аналіз комерційних ризиків після придбання активу, розробка заходів із мінімізації ризиків, аналіз і оцінка податкових наслідків угоди;
• консультації з вибору моделі договірних взаємин клієнта і його контрагентів (спільна діяльність, інвестування, проектне фінансування, договір франчайзингу);
• врегулювання земельних правовідносин (оренда земель і суборенда у приватних осіб);
• представлення інтересів інвестора в органах влади з питань одержання дозволу на будівництво;
• одержання всіх передбачених законом погоджень і дозволів в органах архітектури і містобудування.