responsive site templates

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Основні послуги у сфері інтелектуальної власності:

• реєстрація торговельних марок / товарних знаків; 
• реєстрація винаходів/ корисних моделей;
• реєстрація промислових зразків;
• реєстрація авторських і суміжних прав;
• міжнародна реєстрація знаків для товарів та послуг;
• реєстрація доменних імен;
• реєстрація об’єктів інтелектуальної власності в Державній митній службі України;
• розробка ліцензійних угод і авторських договорів на передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності (послуги комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності);
• підтримання чинності патентів; продовження терміну дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг;
• патентно-іноформаційний пошук;
• патентні дослідження;
• експертиза знаків для товарів і послуг та промислових зразків;
• захист від недобросовісної конкуренції та припинення порушень прав власників об’єктів інтелектуальної власності;
• розробка торговельних марок, товарних знаків;
• розробка гербів, емблем, пропорів;
• консультування у питаннях геральдики, вексилології;
• штрих-коди, ліцензії;
• представництво в Державному департаменті інтелектуальної власності, Антимонопольному комітеті України, Українському інституті промислової власності
• представництво в судах з питань інтелектуальної власності.