best css templates

ТРУДОВЕ ПРАВО

Основні послуги у цій сфері:

– планування працевлаштування для нещодавно заснованих компаній;
– складання проектів трудових договорів з керівництвом компанії та індивідуальних договорів найму окремих робітників;
– трудові контракти;
– трудові спори та медіація (позасудове врегулювання);
– працевлаштування іноземних громадян, включно з отриманням дозволу на роботу і договорами про надання управлінських послуг;
– колективні переговори та договори;
– реорганізація та скорочення штату;
– вихідні допомоги та виплати при звільненні;
– компенсації працівникам і безпека на робочому місці;
– посередництво та ведення судових процесів;
– розробка кадрової документації й приведення у відповідність існуючих внутрішніх політик компанії;
– консультації з питань організації управління підприємством і обмеження представницьких повноважень директорів;
– консультації з питань оплати праці, преміювання, страхових і пенсійних нарахувань, а також соціальних пільг;
– підтримка у врегулюванні трудових конфліктів і пошуку компромісів;
– проведення правового аудиту (due diligence) підприємства на предмет дотримання всіх норм трудового законодавства;
– підготовку договорів про надання послуг, трудових угод і правил внутрішнього трудового розпорядку;
– спори з адміністрацією і позови про незаконне звільнення.